Cricket có nên trở thành môn thể thao thế giới phổ biến hơn là môn thể thao chính thức của thế giới không?

Cricket được chơi bởi khoảng 9 quốc gia. Có các quốc gia thành viên liên kết khác chơi cricket, nhưng không có trong danh sách các quốc gia chơi Thử nghiệm của ICC. Có những quốc gia như Bangladesh đã được cấp trạng thái Thử nghiệm nhưng lại chịu tổn thất nặng nề trước các quốc gia chơi thử nghiệm khác. Cần gì để cấp cho các quốc gia khác như Trung Quốc, Bermuda, v.v. Tình trạng thử nghiệm?

Trong bóng đá có rất nhiều quốc gia tham gia chơi trò chơi. Những quốc gia như Ấn Độ thậm chí còn không đủ điều kiện tham dự World Cup. Nhưng bóng bằng chân được đặng văn lâm đội hiện tại theo dõi tích cực bởi người Ấn Độ và những người đồng hương khác. Nó chỉ là chỉ có một số đội chơi ở cúp thế giới.

Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao cricket chỉ được chơi chính thức bởi một số quốc gia. Thực tế ở những nơi như Pháp, người ta không biết rằng có một môn thể thao nào đó tên là cricket. Do đó, điều bắt buộc là chúng ta phải chia sẻ niềm vui thích và niềm vui cricket của chúng ta trên toàn cầu. Mọi người ở Nam Mỹ, Châu Phi, Mexico, Guatemala đều phải chơi và thưởng thức cricket. Chỉ khi đó, các quốc gia đang chơi Thử nghiệm mới có thể tự hào về thành tích của mình.

Cricket phải trở thành một môn thể thao thế giới bởi một chỉ số phổ biến và không thể chỉ là động lực khuyến khích chất lượng của một số quốc gia chơi Thử nghiệm. ICC đang phổ biến cricket trên nhiều quốc gia, nhưng sau đó giải đấu cricket chỉ giới hạn cho một số người khéo léo. Thể thao nên dành cho mọi người. Chúng ta sẽ thấy trẻ em Trung Quốc chỉ vung gậy và quả bóng tương tự như trẻ em ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ, nếu ai đó đến công viên giải trí vào Chủ nhật thì chắc chắn sẽ thấy rất nhiều người chơi trò cricket. Liệu sáng kiến ​​của ICC có coi Cricket trở thành một môn thể thao phổ biến hơn là một môn thể thao kỹ năng chính thức không?

Written by